Startseite Ausbildung Individuelle Entwicklungstrainings Individuelle Coaching-Sitzungen
Bildung

Individuelle Coaching-Sitzungen

Individuelle Coaching-Sitzungen

Koçluk koç ve koçluk alan kişi arasında oluşturulan profesyonel bir paylaşım sürecidir.  Bireylere ve kurumlara destek sağlayan özel bir süreç programıdır.

Koçluk, kişinin yaşama dair farkındalığını, mutlu ve başarılı yaşama becerisini arttırmaya, içsel kaynaklarına ulaşma, kaynakları istenildiği biçim ve süreklilikte kullanmasına destek sağlayan özel bir süreç programıdır.

Koçluk; güçlü soru sorma becerilerini geliştirmeyi, “koçluk alanında” kalarak kişilerin kendi kaynaklarını harekete geçirmeleri ve gerçekte ne istediklerini, bu isteklerine nasıl ulaşabileceklerini, kararlılıkla sonuca ulaşmak üzere bu isteklerini nasıl sürdürebileceklerini ve ulaşılacak sonucun net tanımını nasıl yapabileceklerinin yaklaşımlarını ortaya koyan bir disiplindir.

Çözüm Odaklı Koçluk;

Değişim yönetimidir.

Çözüm odaklıdır.

Liderliği ortaya çıkartır.

Farkındalık oluşturur.

Mevcut kaynakları harekete geçirir.

Motivasyonun ortaya çıkmasını sağlar.

Bireylerin içlerinde var olan gerçek potansiyellerinin ortaya çıkmasına ve geleceğe umutla ve coşkuyla ilerlemelerine destek olur.

Koçluk seansları, koç ve koçluk hizmeti alan kişi arasında etik ilkelere dayalı ve profesyonel bir süreçtir. Koçlarla birebir yapılan her bir görüşme bir seans olarak adlandırılır. Her koçluk görüşmesi yaklaşık 1- 1,5 saattir. Bir kişi ile yapılan koçluk kontratı, maksimum düzeyde verim ve dönüşüm sağlaması açısından en az 6-7 koçluk görüşmesini içermektedir.

“Hayatta ne istediğimi bilmiyorum/ kendime bir hedef belirlemek istiyorum …”

Kişisel gelişim ve çözüm arayışları için koçlarla çalışmak mümkündür. Koçluk seansları, kişilerin çözüme ulaşmak için kendi içlerinde varolan kaynaklarını harekete geçirdikleri bir süreçtir. Koçla yapılan görüşmeler, kişinin kendi kendine ilham verdiği ve sonucunda köklü çözümlere ulaştığı önemli çalışma zamanlarıdır.

“Benim gelecekle ilgili bir planım var/ bir hayalim var…”

Ulaşmaya çalıştığı hedefleri ve/veya projesi olan kişiler de üzerinde çalışmakta oldukları konuyu her yönüyle değerlendirmek, gündemleri çerçevesinde sonuç almak üzere koçluk hizmetinden yararlanırlar.

Bireysel koçluk çalışmalarının yanı sıra üst düzey yöneticiler de yetkinliklerini arttırmak için koçlarla çalışmaktadırlar. Genellikle yöneticiler, ulaşmak istedikleri hedeflere yönelik harekete geçmeyi kolaylaştırmak, içinde bulundukları süreci tam olarak değerlendirebilmek ve daha etkin bir yönetim performansı sergilemek için koçlarla çalışırlar.

Koç, üst düzey yöneticinin vizyon, strateji geliştirme ve karar verme süreçlerinde önemli bir yol arkadaşıdır.

GOE-anerkannte internationale Zertifikatsschulungen
Blau Ozean
Blau Ozean
Blau Ozean
Blau Ozean
Blau Ozean
Blau Ozean
Blau Ozean
Blau Ozean
Blau Ozean
Blau Ozean
Blau Ozean
Blau Ozean
Blau Ozean
Blau Ozean
Blau Ozean